شرکت شمیم پژوهش به عنوان تولید کننده لوله های فلزی ترمز ،سوخت ، تبخیر وگاز خودرو و با تکیه بردانش  فنی متخصصان توانمندش می کوشد تا محصولاتی را که نیازمند فناوری ویژه هستند براساس نیاز و درخواست مشتریان به بازارهای داخلی عرضه نماید.

عمده ترین اهداف کیفی و تجاری جهت نیل به چشم انداز سازمان ،ارائه محصول وخدمات با کیفیت مطلوب،تضمین حاشیه سود مکفی و تعهدات مؤثر در تحقق اهداف عبارتنداز:

 · تولید محصولات منطبق با نیاز مشتریان و مبتنی بر استانداردهای جهانی خودرو

 · تجزیه و تحلیل مناسب  و مداوم اطلاعات حاصل از سیستم کیفیت جهت بهبود مستمر امور

 · ایجاد انگیزش و فرهنگ کار گروهی در کارکنان

 · ارتباط با مشتریان و رسیدگی مناسب به پیشنهادات، انتقادات و اشکالات احتمالی

 · ارتقاء سطح دانش و تخصص کارکنان با ایجاد موقعیت های مناسب آموزشی

 · به کارگیری ماشین آلات و تجهیزات مناسب برای تولید و آزمایشگاه

 · ارتقاء تامین کنندگان داخلی و ملزم کردن آنان به خواسته های سازمان

 · کاهش اتلاف سازمان درراستای توسعه کمی وکیفی محصول وبهبود مستمر کیفیت محصولات تارسیدن به ضایعات صفر

ما در شرکت شمیم پژوهش براین باوریم که بیش ازهر چیز در برابر مردمی که از محصولات ما استفاده می کنند مسئول هستیم و با الگو قراردادن استانداردهای جهانی و خودرو می خواهیم امنیت را برای همه فراهم آوریم.

 

All Rights Reserved to shamimpajohesh Co.